ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
405
เดือนที่แล้ว
2,920
ปีนี้
29,411
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
121,572
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197
-:- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร พ.ศ.2566 
-:- อบต.ตับเต่าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลตับเต่าและสาธารณสุขอำเภอเทิงออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2567 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตับเต่า เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์ 
-:- ประกาศผลสอบข้อเขียน(ภาค ก และ ภาค ข) 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน อบต.ตับเต่า 
-:- อบรมโครงการสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัยตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- สุ่มตรวจอาหาร ตามโครงการสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย โซนเครือข่ายภูผาหม่น 
-:- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่ที่ 9 
-:- รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โซนเครือข่ายภูชี้ฟ้า 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระ ทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตำบลตับเต่า
มอบเกียรติบัตรโครงการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
อบต.ตับเต่ามอบป้าย Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย และเกียรติบัตร ให้ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนดพื้นฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (อ.13)
อบต.ตับเต่าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 10
อบต.ตับเต่าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2567 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตับเต่า เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
ตรวจติดตามร้านอาหาร รอบที่ 2 ตามโครงการสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัยตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แบบรายงานผลการ รณรงค์สวมใส่หมวกกันน๊อค
ประมวลภาพกิจกรรม...พัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่1/2563 ...By ศพด.บ้านราษฎร์รักษา
ประมวลภาพกิจกรรม...พัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่1/2563 ...By ศพด.บ้านขุนต้า
ประมวลภาพกิจกรรม...พัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่1/2563 ...By ศพด.บ้านขุนห้วยไคร้
ประมวลภาพกิจกรรม...พัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่1/2563 ...By ศพด.บ้านร่มโพธิ์ไทย
ประมวลภาพกิจกรรม...พัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่1/2563 ...By ศพด.บ้านแผ่นดินทองประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศ หนังสือเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายเก็บน้ำ ฝายทุ่งหลวง หมู่ที่ 8 บ้านปางค่า ตำบลตับเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
-:- ประกาศ หนังสือเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
-:- ประชาสัมพันธ์การจำหน่วยพัสดุ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศ หนังสือเชิญชวนราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหงาว หมู่ที่ 15 บ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า ยาว 300 เมตร ลึก 2.50 เมตร องค์การบริหารสว่นตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขุนห้วยไคร้ หมู่ที่ 14 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขุนห้วยไคร้ หมู่ที่ 14 (ต่อ) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขุนห้วยไคร้ หมู่ที่ 14 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก และโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก และโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก และโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหงาว หมู่ที่ 15 บ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า ยาว 300 เมตร ลึก 2.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก และโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่3 
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่2 
-:- ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรายงานผลการเปิดซองเสนอราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหงาว หมู่ที่ 15 บ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า ยาว 300 เมตร ลึก 2.50 เมตร องค์การบริหารสว่นตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
-:- ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
สถานที่พักรีสอร์ท กระโจม และลานกางเต็นท์บนภูชี้ฟ้า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลตับเต่า
แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวตำบลตับเต่าภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
น้ำปู....(น้ำปู๋)
เมี่ยง...อาหารว่างคนเมือง....

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น สำนักงานเลขานุการกรม   กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    

{{--cookie zone--}}