ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
97
เดือนที่แล้ว
1,087
ปีนี้
6,023
ปีที่แล้ว
39,658
ทั้งหมด
54,163
ไอพี ของคุณ
3.236.159.130


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

จดหมายข่าวตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ  2562

 

สวัสดีค่ะ เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2562 สิ่งต่าง ๆ ที่พวกเราชาวตำบลตบเต่าได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาตำบลตับเต่าของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า สำหรับงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 จะประชาสัมพันธ์อะไรบ้าง เชิญอ่านกันเลยค่ะ

 ด้วยใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2562 จึงประกาศให้เจ้าของที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตตำบลตับเต่า ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2562 ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2562 กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครอบครอง

ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562  กรณีขึ้นป้ายใหม่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้าย

ทะเบียนพาณิชย์ ผู้ที่ประกอบกิจการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบพาณิชย์กิจ

ประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่ต้องการชำระภาษีทุกประเภท ท่านสามารถไปติดต่อขอรับชำระภาษีได้ที่กองคลัง หากท่านต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษาในการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ขอรับคำแนะนำได้ที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  โทรศัพท์ 053-160743

อย่าลืมมาชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะค่ะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา

 ตำแหน่งในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่ช่วยให้คณะผู้บริหารได้มีงบประมาณในการนำมาบริหารงานต่าง ๆ ภายในตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ต้องวางแผนเกี่ยวกับการจัดหารายได้ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้วางไว้ แต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีหน้าที่ในการชำระภาษี หากท่านชำระภาษีภายในกำหนดและชำระภาษีครบถ้วนก็จะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับนำมาบริหารงานแน่นอนค่ะ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
14 มิถุนายน 2562