ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
97
เดือนที่แล้ว
1,087
ปีนี้
6,023
ปีที่แล้ว
39,658
ทั้งหมด
54,163
ไอพี ของคุณ
3.236.159.130


การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562

............................................................

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                    ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ประกอบกิจการค้าหารายได้ ที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อเสียภาษีโรงเรือนแลละที่ดิน โดยไปขอรับและยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

ภาษีบำรุงท้องที่

                   ให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

ภาษีป้าย

 

                   ให้เจ้าของป้ายหรือในฐานะตัวแทนผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าขอให้ไปรับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระค่าภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า โทร 053-160743  ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2561

 

 

 

(นายอุทัย  ทองทั่ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า


 
14 มิถุนายน 2562