ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

เลือกตั้ง

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
753
เดือนที่แล้ว
1,046
ปีนี้
4,598
ปีที่แล้ว
17,274
ทั้งหมด
81,775
ไอพี ของคุณ
35.170.82.159
1
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราษฎ์รภัคดี

09 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

05 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราษฎร์ภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

12 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
07 มีนาคม 2565

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

04 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยากาศวันส่งคืนอุปกรณ์การเลือกตั้ง และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ตับเต่า และนายก อบต.ตับเต่า (อย่างไม่เป็นทางการ),องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประมวลภาพบรรยากาศวันส่งคืนอุปกรณ์การเลือกตั้ง และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ตับเต่า และนายก อบต.ตับเต่า (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

02 ธันวาคม 2564

แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น

01 ธันวาคม 2564

ประกาศผลรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประกาศผลรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

30 พฤศจิกายน 2564

แบบฟอร์ม แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ทีมใดสนใจจะแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน มารับแบบฟอร์มได้ที่ องค์การบริหาส่วนตำบลตับเต่า หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ เวปไซต์องค์การบริหาส่วนตำบลตับเต่า

25 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

อบต.ตับเต่าขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้ โดยดูประกาศบัญชีรายชื่อได้จากเอกสารแจ้งทางไปรษณีย์ หรือที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบผ่านออนไลน์ได้ที่https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR0XQUYp0y0JpwwSvjD26l6U0UiZUOEy_bpDGyosngzP8nduhaNuONxCAKo

16 พฤศจิกายน 2564

แบบฟอร์มการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมี กิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ ให้เสียสิทธิ 3 ประการ

08 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 -17.00 น.
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
04 พฤศจิกายน 2564

แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอดชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอดชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

ร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

หากท่านพบปัญหาหรือพบเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรมต่อไป โดยข้อมูลต่างๆ ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 

29 ตุลาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (61 รายการ)