ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
808
เดือนที่แล้ว
935
ปีนี้
4,774
ปีที่แล้ว
11,763
ทั้งหมด
64,677
ไอพี ของคุณ
3.239.56.184
 เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ 

          ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติฯ  บริษัทผู้เสนอซื้อ/จ้าง ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ  และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ผ่านช่องทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/jlurmq หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้   

01 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
04 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

19 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษจิกายน และธันวาคม พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
04 มกราคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19),องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

25 ธันวาคม 2563

ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีสรรหาและเลือกสรรของพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

21 ธันวาคม 2563

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษ ภาค ค  ,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมา 2564 มีรายชื่อเข้าสอบการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เรื่อมสทดสอบเวลา 13.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
 
 
18 ธันวาคม 2563

ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า),องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตับเต่า และอำเภอเทิง ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ ลานกิจกรรมบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 25 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

17 ธันวาคม 2563

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และวิชาที่ใช้สอบในการวัดความรู้ความสามารถพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
15 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
02 พฤศจิกายน 2563

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563

07 ตุลาคม 2563

โครงการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
06 ตุลาคม 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
06 ตุลาคม 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงประเด็น,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าที่ 001/2564 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงประเด็น

02 ตุลาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (30 รายการ)