ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

เลือกตั้ง

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
948
เดือนที่แล้ว
1,238
ปีนี้
9,665
ปีที่แล้ว
17,274
ทั้งหมด
86,842
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60
นางรัตน์อริยาภา เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าที่ร้อยตรีหญิงอคิราห์ คำดี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางอุดร ฟังเร็ว
ครู ชำนาญการ


นางอารี ชอบจิต
ครู ชำนาญการ


นางหทัยทิพย์ จินะ
ครู ชำนาญการ


นางยุรี บุญธิดา
ครู ชำนาญการ


นางรักษ์ หินจันทร์
ครู ชำนาญการ


นางสาวโชติรส ดวงแก้ว
ครู ชำนาญการ


นางสาวพิทยา ยองเพชร
ครู ชำนาญการ


นางปราณี ธิโนชัย
ครู


นางทิวาพร บุญมา
ครู


นางนริศรา สวยงาม
ครู


นางสาวปิโยรส สมบูรณ์
ครู


นางสาวพิมพ์ผกา แผ่นทอง
ครู


นางสาวธนนันท์ วงศ์นภาไพศาล
ครู


นางณัฐทินี พุทธจันทร์
ครู


นางวลีพรรณ เลิศสงคราม
ผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา คำภีระ
ผู้ดูแลเด็ก


นางปิยพร บุตรสน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัตนา หินจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปาริชาติ ไชยมงคล
ผู้ดูแลเด็ก


นางยุพิน อยู่ยอด
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนันธิดา วิศรุตเวศศิน
ผู้ดูแลเด็ก


นางวันวิสา เรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุภาทิพย์ ยอดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางพัชริดา ราชลี
คนงาน


นางสาวมาลี เปียงต๋อ
คนงาน


นางสาวศศิพิมพ์ ศรีพงษ์สานต์
คนงาน


นางสาวศิริพร บุญทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสนธยา โอบอ้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางพิมพ์ชนก สุธีวิระโชค
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวรัชนีวรรณ เชื่อมสกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนงค์ลักษ์ เกสรกติกา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวมาลี ธนสุภัควงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกัณฐมณี ธิโนชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวเปรมวราภรณ์ รู้พอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ