ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

เลือกตั้ง

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
77
เดือนที่แล้ว
1,767
ปีนี้
16,444
ปีที่แล้ว
11,763
ทั้งหมด
76,347
ไอพี ของคุณ
3.81.89.248
นายทรงกลด วังเสมอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นางณัฐชยา แสงเขียว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางณัฐชยา แสงเขียว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาราชการแทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุกัญญา เครือเถาว์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นายคณะรัฐ รัตนพรพันธ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นายธวัชชัย ศรีท้าว
นิติกร ปฏิบัติการ


นายณรงค์ฤทธิ์ ปวงคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางสาวภทรพร ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน


นางสาวกมลวรรณ รัตนวิริยาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นายอธิบดี จินะ
เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน


นางสาวกรรณิกา ไชยยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสนาม อ่องกลั่น
พนักงานขับรถ


นายเล็ก แก้วตา
คนสวน


นางคำใบ ธรรมธิ
แม่บ้าน


นางเจียมจิตร ขัดสุทะ
แม่บ้าน


นายนฤเบศ สุดใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเจตนิพัทธ์ แผ่นดาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ