ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
1,028
เดือนที่แล้ว
1,086
ปีนี้
8,040
ปีที่แล้ว
39,658
ทั้งหมด
56,180
ไอพี ของคุณ
3.235.101.50


คัดกรอง (COVID-19)....ก่อนเข้าเรียนวันแรก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รักษา ,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ทางอบต.ตับเต่าร่วมกับ ศพด.บ้านราษฎร์รักษา เล็งเห็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีจุดคัดกรองและต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ควรมีการกำหนดจุดรับ ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก และเว้นระยะห่างระหว่างเด็กๆ ทุกครั้ง

01 กรกฎาคม 2563

 คัดกรอง (COVID-19)....ก่อนเข้าเรียนวันแรก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ภักดี,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ทางอบต.ตับเต่าร่วมกับ ศพด.บ้านราษฎร์ภักดี เล็งเห็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีจุดคัดกรองและต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ควรมีการกำหนดจุดรับ ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก และเว้นระยะห่างระหว่างเด็กๆ ทุกครั้ง

01 กรกฎาคม 2563

คัดกรอง (COVID-19)....ก่อนเข้าเรียนวันแรก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ทางอบต.ตับเต่าร่วมกับ ศพด.บ้านรักแผ่นดิน เล็งเห็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีจุดคัดกรองและต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ควรมีการกำหนดจุดรับ ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก และเว้นระยะห่างระหว่างเด็กๆ ทุกครั้ง

01 กรกฎาคม 2563

คัดกรอง (COVID-19)....วันแรกของการเปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ทางอบต.ตับเต่าร่วมกับ ศพด.บ้านแผ่นดินทอง เล็งเห็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีจุดคัดกรองและต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ควรมีการกำหนดจุดรับ ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก และเว้นระยะห่างระหว่างเด็กๆ ทุกครั้ง

01 กรกฎาคม 2563

คัดกรอง (COVID-19)....วันแรกของการเปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มโพธิ์ไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ทางอบต.ตับเต่าร่วมกับ ศพด.บ้านร่มโพธิ์ไทย เล็งเห็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีจุดคัดกรองและต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ควรมีการกำหนดจุดรับ ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก และเว้นระยะห่างระหว่างเด็กๆ ทุกครั้ง

01 กรกฎาคม 2563

คัดกรอง (COVID-19)....ก่อนเข้าเรียนวันแรก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ทางอบต.ตับเต่าร่วมกับ ศพด.อบต.ตับเต่า เล็งเห็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีจุดคัดกรองและต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ควรมีการกำหนดจุดรับ ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก และเว้นระยะห่างระหว่างเด็กๆ ทุกครั้ง

01 กรกฎาคม 2563

คัดกรอง (COVID-19)....ก่อนเข้าเรียนวันแรก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยไคร้,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ทางอบต.ตับเต่าร่วมกับ ศพด.บ้านขุนห้วยไคร้ เล็งเห็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีจุดคัดกรองและต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ควรมีการกำหนดจุดรับ ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก และเว้นระยะห่างระหว่างเด็กๆ ทุกครั้ง

01 กรกฎาคม 2563

คัดกรอง (COVID-19)....ก่อนเข้าเรียนวันแรก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มโพธิ์ทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ทางอบต.ตับเต่าร่วมกับ ศพด.บ้านร่มโพธิ์ทอง เล็งเห็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีจุดคัดกรองและต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ควรมีการกำหนดจุดรับ ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก และเว้นระยะห่างระหว่างเด็กๆ ทุกครั้ง

01 กรกฎาคม 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าตาขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าตาขาว  ร่วมกันทำความสะอาด อาคารเรียน พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น  และลงทำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงทำพื้นที่เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรค Covid-19 และมือ เท้า ปาก  สำหรับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 

26 มิถุนายน 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักแผ่นดิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักแผ่นดิน  ร่วมกันจัดเตรียมทำความสะอาด อาคารเรียน พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น  และลงทำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงทำพื้นที่เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรค Covid-19 และมือ เท้า ปาก  สำหรับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 

22 มิถุนายน 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตับเต่า  ร่วมกันทำความสะอาด อาคารเรียน พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น  และลงทำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงทำพื้นที่เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรค Covid-19 และมือ เท้า ปาก  สำหรับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 

22 มิถุนายน 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินทอง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูร่วมกับผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินทอง  ร่วมกันทำความสะอาด อาคารเรียน พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น  และลงทำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงทำพื้นที่เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรค Covid-19 และมือ เท้า ปาก  สำหรับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 

19 มิถุนายน 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยไคร้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยไคร้  ร่วมกันทำความสะอาด อาคารเรียน พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น  และลงทำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงทำพื้นที่เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรค Covid-19 และมือ เท้า ปาก  สำหรับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 

18 มิถุนายน 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนต้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนต้า  เตรียมห้องเรียน  ทำความสะอาด อาคารเรียน พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น  และลงทำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงทำพื้นที่เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรค Covid-19 และมือ เท้า ปาก  สำหรับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 

17 มิถุนายน 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ภักดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ภักดี ร่วมกันทำความสะอาด อาคารเรียน พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น  และลงทำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงทำพื้นที่เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรค Covid-19 และมือ เท้า ปาก  สำหรับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 

15 มิถุนายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (21 รายการ)