ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
808
เดือนที่แล้ว
935
ปีนี้
4,774
ปีที่แล้ว
11,763
ทั้งหมด
64,677
ไอพี ของคุณ
3.239.56.184
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชนเบี้ยเอดส์3 ก.ค. 2562
2คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา27 พ.ย. 2561
3คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา27 พ.ย. 2561
4คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา27 พ.ย. 2561
5คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา27 พ.ย. 2561
6คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ27 พ.ย. 2561
7คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ27 พ.ย. 2561
8คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย27 พ.ย. 2561
9คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน27 พ.ย. 2561
10คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน27 พ.ย. 2561
11คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน27 พ.ย. 2561
12คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร27 พ.ย. 2561
13คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา2127 พ.ย. 2561
14คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3327 พ.ย. 2561
15คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2227 พ.ย. 2561
16คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 พ.ย. 2561
17คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 พ.ย. 2561
18คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 พ.ย. 2561
19คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร27 พ.ย. 2561
20คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์27 พ.ย. 2561

1