ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
278
เดือนที่แล้ว
870
ปีนี้
5,117
ปีที่แล้ว
39,658
ทั้งหมด
53,257
ไอพี ของคุณ
18.208.126.130
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์27 พ.ย. 2561
2คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร27 พ.ย. 2561
3คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 พ.ย. 2561
4คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 พ.ย. 2561
5คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 พ.ย. 2561
6คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2227 พ.ย. 2561
7คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3327 พ.ย. 2561
8คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา2127 พ.ย. 2561
9คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร27 พ.ย. 2561
10คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน27 พ.ย. 2561
11คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน27 พ.ย. 2561
12คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน27 พ.ย. 2561
13คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย27 พ.ย. 2561
14คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ27 พ.ย. 2561
15คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ27 พ.ย. 2561
16คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา27 พ.ย. 2561
17คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา27 พ.ย. 2561
18คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา27 พ.ย. 2561
19คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา27 พ.ย. 2561

1