ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
808
เดือนที่แล้ว
935
ปีนี้
4,774
ปีที่แล้ว
11,763
ทั้งหมด
64,677
ไอพี ของคุณ
3.239.56.184นายชัยนิรัดร์ ปิยะวัฒน์หิรัณย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

นายหาญศักดิ์ หาญบุญศรี
รองประธานสภา
นางสาวปริยาภรณ์ วรรณสอน
เลขานุการสภา

นายอุดม จันต๊ะขัด
สมาชิก อบต. หมู่ 1
นายทรงพล สมปาน
สมาชิก อบต. หมู่ 2
นายเสนาะ สมวุฒิ
สมาชิก อบต. หมู่ 2
นายคนอง โอบอ้อม
สมาชิก อบต. หมู่ 3
นายจำนง ปัญญะติ
สมาชิก อบต. หมู่ 3
นายอำนวย วงษ์ษา
สมาชิก อบต. หมู่ 4
นายบรรจบ ช่างปัด
สมาชิก อบต. หมู่ 4
จ.ส.อ.ณรงค์ จันทร์สา
สมาชิก อบต. หมู่ 5
นางวิไล รู้พอ
สมาชิก อบต. หมู่ 5
นางวรัญญา อโนมา
สมาชิก อบต. หมู่ 6
นายสราวุฒิ ก่อเกิด
สมาชิก อบต. หมู่ 6
นายอนุพัน กันทะสอน
สมาชิก อบต. หมู่ 7
นายสมบูรณ์ มาเรือน
สมาชิก อบต. หมู่ 7
นายสำราญ จันต๊ะขัติ
สมาชิก อบต. หมู่ 8
นายบุญธรรม คำแปง
สมาชิก อบต. หมู่ 8
นายพัฒนพงศ์ ยอดมณีกาณจน์
สมาชิก อบต. หมู่ 9
นายเยีย แซ่เล่า
สมาชิก อบต. หมู่ 9
นายชาญยุทธ แซ่ฟ้า
สมาชิก อบต. หมูู่ 11
นายชัยวัฒน์ แซ่ฟ้า
สมาชิก อบต. หมู่ 11
นายวือ แซ่ลี
สมาชิก อบต. หมู่ 12
นายสิทธิพล วรกิจพาณิชย์
สมาชิก อบต. หมู่ 12
นายนรินทร์ โยธา
สมาชิก อบต. หมู่ 13
นายพฐเกียรติ เจริญสุข
สมาชิก อบต. หมู่ 13
นายสุริยา จันทร์ยอดมณี
สมาชิก อบต. หมู่ 14
นายคมสัน หาญวิริยะกิจ
สมาชิก อบต. หมู่ 14
นายสุเทพ รัตนะนิรันดร์
สมาชิก อบต. หมู่ 15
นายสุรพล วงศ์นภาไพศาล
สมาชิก อบต. หมู่ 15
นายกมลศักดิ์ แสนท้าว
สมาชิก อบต. หมู่ 16
นายสันติ ฉั่วตระกูล
สมาชิก อบต. หมู่ 16
นายสุริยา ศิริสุขสกุล
สมาชิก อบต. หมู่ 17
นายณัฐพล รัตนะนิรันดร์
สมาชิก อบต. หมู่ 17
นายสวาท เวียนรอบ
สมาชิก อบต. หมู่ 18
นางแสงคำ ปกครองบ้าน
สมาชิก อบต. หมู่ 18
นายเอกลักษณ์ แซ่ฟ้า
สมาชิก อบต. หมู่ 19
นายอรัญ อรรถพลภูษิต
สมาชิก อบต. หมู่ 20
นายทนงศักดิ์ แซ่โซ้ง
สมาชิก อบต. หมู่ 20
นายเอกชัย แซ่โซ้ง
สมาชิก อบต. หมู่ 21
นายบุญสิทธิ์ แซ่โซ้ง
สมาชิก อบต. หมู่ 21
นางปราณี เรืองกิจการ
สมาชิก อบต. หมู่ 22
นายสมบูรณ์ วังแสน
สมาชิก อบต. หมู่ 22
นายชุมพล แซ่หาญ
สมาชิก อบต. หมู่ 23
นายเจริญ แซ่หาญ
สมาชิก อบต. หมู่ 23
นายกั๊ว แซ่ย่าง
สมาชิก อบต. หมู่ 24
นายวิศิษฏ์ ชาญชัยพิทักษ์สิน
สมาชิก อบต. หมู่ 24