ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
975
เดือนที่แล้ว
1,326
ปีนี้
9,313
ปีที่แล้ว
39,658
ทั้งหมด
57,453
ไอพี ของคุณ
3.238.4.24


โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

        นายทรงยศ  สุขใจ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า  ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า  ทางกองการศึกษาฯได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า จำนวน 2 วัน วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าและวันที่ 20 กันยายน 2563 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง เรือนจำกลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาและดึงศักยภาพที่มีนำมาพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน 

20 กันยายน 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ภักดี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน และสวนสันภูเทียนรีสอร์ท   อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านราษฎร์ภักดี  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน และสวนสันภูเทียนรีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การให้อาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เต่า นก งู และอื่นๆมากมาย

26 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินทอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน และสวนสันภูเทียนรีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านแผ่นดินทอง  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน และสวนสันภูเทียนรีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การผูกข้อมือ การให้อาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เต่า นก งู และอื่นๆมากมาย

26 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยไคร้  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดนันตาราม และวัดพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านขุนห้วยไคร้  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ วัดนันตารามและวัดพระนั่งดิน  อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การฟังประวัติวัด  และอื่นๆมากมาย

21 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดแสนเมืองมา และวัดนันตาราม อ.เชียงคำ จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.อบต.ตับเต่า ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ วัดแสนเมืองมา และวัดนันตาราม อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การฟังประวัติวัด  และอื่นๆมากมาย

20 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิทักษ์ไทยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มโพธิ์ทอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ เจมส์คันนาทองคำ ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านพิทักษ์ไทย ศพด.บ้านร่มโพธิ์ทอง  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ ณ เจมส์คันนาทองคำ ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงราย  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก สำรวจการทำนา  การเก็บพืชผัก  การทำพิซซ่า และอื่นๆมากมาย

20 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

        นายอุทัย  ทองทั่ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประจำปี 2563 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2563     ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า องค์การบริหารส่วนตําบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าจำนวน 29 คน ผู้สังเกตการณ์จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน

18 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนต้า ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดพระนั่งดิน และวัดนันตาราม อ.เชียงคำ จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

เด็ก คณะครู และผู้ปกครอง จาก ศพด.บ้านขุนต้า  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ วัดพระนั่งดิน และวัดนันตาราม อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การฟังประวัติวัด  ระบายสีและอื่นๆมากมาย

13 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มโพธิ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดนันตาราม และวัดพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านร่มโพธิ์ไทย ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ วัดนันตารามและวัดพระนั่งดิน  อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การฟังประวัติวัด  และอื่นๆมากมาย

13 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รักษา    ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดพระนั่งดิน และวัดนันตาราม อ.เชียงคำ จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านราษฎร์รักษา  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ วัดพระนั่งดิน และวัดนันตาราม อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การฟังประวัติวัด  และอื่นๆมากมาย

07 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดนันตาราม และวัดพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านรักแผ่นดิน  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ วัดนันตารามและวัดพระนั่งดิน  อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การฟังประวัติวัด  และอื่นๆมากมาย

07 สิงหาคม 2563

โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไวรัส COVID-19 โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่าและบัานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

                  นายอุทัย  ทองทั่ว  นายกองค์การบริิหารส่วนตำบลตับเต่า ได้เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไวรัส COVID 2019   โดยได้รับงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ได้ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไวรัส COVID 2019 ประจำปี 2563   ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักเห็นความสำคัญ  ถึงการร่วมมือ การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และได้เรียนรู้การจัดทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  นั้น

26 มิถุนายน 2563

โครงการจัดงานประเพณีดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า  ประจำปี  2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

นายธนิต  สุภาแสน  นายอำเภอเทิง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการงานดอกเสี้ยวบาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดงานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นระหว่างวันที่    13 – 15 กุมภาพันธ์  2563 ณ ลานกิจกรรมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า หมู่ที่ 24 บ้านร่มฟ้าไทย  ตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  และช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป

15 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตับเต่า ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุตำบลตับเต่า ประจำปี พ.ศ.2563

08 กุมภาพันธ์ 2563

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลตับเต่า ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
18 มกราคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)