ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
808
เดือนที่แล้ว
935
ปีนี้
4,774
ปีที่แล้ว
11,763
ทั้งหมด
64,677
ไอพี ของคุณ
3.239.56.184
โครงการ อาวุโสโอเค ครั้งที่3/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ในวันพุธที่ 7 เมษยน พ.ศ.2564 เวลา 8.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า จัดโครงการ อาวุโสโอเค ครั้งที่3/2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านอุทัย ทองทั่ว นายก อบต.ตับเต่า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

08 เมษายน 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ฯ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ วัดห้วยไคร้เก่า ม.8 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

01 เมษายน 2564

โครงการ อาวุโสโอเค ครั้งที่2/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า จัดโครงการ อาวุโสโอเค ครั้งที่2/2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านอุทัย ทองทั่ว นายก อบต.ตับเต่า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

31 มีนาคม 2564

โครงการ อาวุโสโอเค ครั้งที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า จัดโครงการ อาวุโสโอเค ครั้งที่ 1/2564 โดยมีท่านอุทัย ทองทั่ว นายก อบต.ตับเต่า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

18 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลตับเต่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

09 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

การจัดกิจกรรมโครงการโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (พืชฤดูแล้ง ปี 2563/64) ของสำนักงานเกษตรอำเภอเทิง โดยได้รับการสนับสุนนสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จาก อบต.ตับเต่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เลา 09.30 - 12.00 น.

20 มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า นายอุทัย ทองทั่ว นายก อบต.มอบหมายให้ นายนิยม ผัดเรือน รองนายกอบต. นำพนักงานเจ้าที่ อบตตับเต่าเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30น. ณ ลานที่ว่าการอำเภอเทิง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
16 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต.ตับเต่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำรึกเนื่องในโอกาศวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลหงาว ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

25 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวรตลาดสดบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

23 ตุลาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

        นายทรงยศ  สุขใจ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า  ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า  ทางกองการศึกษาฯได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า จำนวน 2 วัน วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าและวันที่ 20 กันยายน 2563 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง เรือนจำกลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาและดึงศักยภาพที่มีนำมาพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน 

20 กันยายน 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ภักดี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน และสวนสันภูเทียนรีสอร์ท   อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านราษฎร์ภักดี  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน และสวนสันภูเทียนรีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การให้อาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เต่า นก งู และอื่นๆมากมาย

26 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินทอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน และสวนสันภูเทียนรีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านแผ่นดินทอง  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน และสวนสันภูเทียนรีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การผูกข้อมือ การให้อาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เต่า นก งู และอื่นๆมากมาย

26 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยไคร้  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดนันตาราม และวัดพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านขุนห้วยไคร้  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ วัดนันตารามและวัดพระนั่งดิน  อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การฟังประวัติวัด  และอื่นๆมากมาย

21 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดแสนเมืองมา และวัดนันตาราม อ.เชียงคำ จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.อบต.ตับเต่า ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ วัดแสนเมืองมา และวัดนันตาราม อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก การนั่งสมาธิ  การฟังประวัติวัด  และอื่นๆมากมาย

20 สิงหาคม 2563

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิทักษ์ไทยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มโพธิ์ทอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ เจมส์คันนาทองคำ ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะครูและเด็กๆ จาก ศพด.บ้านพิทักษ์ไทย ศพด.บ้านร่มโพธิ์ทอง  ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ ณ เจมส์คันนาทองคำ ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงราย  ซึ่งมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้จาก สำรวจการทำนา  การเก็บพืชผัก  การทำพิซซ่า และอื่นๆมากมาย

20 สิงหาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)