ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
3,221
เดือนที่แล้ว
1,859
ปีนี้
3,221
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
95,382
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206


1
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

16 มิถุนายน 2565

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

16 มิถุนายน 2565

คำสั่งการมอบหมายกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คำสั่งการมอบหมายกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

16 มิถุนายน 2565

คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน สำนักปลัด อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน สำนักปลัด อบต.

16 มิถุนายน 2565

คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน กองคลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน กองคลัง

16 มิถุนายน 2565

คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน กองช่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน กองช่าง

16 มิถุนายน 2565

คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

16 มิถุนายน 2565

คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมายการปฏิบติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมายการปฏิบติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน

16 มิถุนายน 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราษฎ์รภัคดี

09 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

05 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราษฎร์ภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

12 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
07 มีนาคม 2565

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

04 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยากาศวันส่งคืนอุปกรณ์การเลือกตั้ง และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ตับเต่า และนายก อบต.ตับเต่า (อย่างไม่เป็นทางการ),องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประมวลภาพบรรยากาศวันส่งคืนอุปกรณ์การเลือกตั้ง และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ตับเต่า และนายก อบต.ตับเต่า (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

02 ธันวาคม 2564

แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น

01 ธันวาคม 2564

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (73 รายการ)