ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,115
เดือนที่แล้ว
2,795
ปีนี้
22,169
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
114,330
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191


1
ประกาศผลสอบข้อเขียน(ภาค ก และ ภาค ข),องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างสำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2566 และกำหนดสอบในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ไปแล้ว บัดนี้ ขอประกาศปู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ดังเอกสารที่แนบมานี้

01 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน อบต.ตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
18 สิงหาคม 2566

อบรมโครงการสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัยตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า จัดอบรมโครงการสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัยตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 30 คน และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 คน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

28 มิถุนายน 2566

สุ่มตรวจอาหาร ตามโครงการสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า นำโดยท่านเลขาอนุชา สิรินภาวงศ์ รองปลัดทรงกลด วังเสมอ นายธีระพล เลิศสงคราม และนายชาตรี สุทธะมงคล ผู้ช่วยสาธารณสุขเทิง เข้าไปสุ่มตรวจอาหาร ตามโครงการสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 ร้านอาหาร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ร้านขายอาหารในตำบลตับเต่า

26 มิถุนายน 2566

รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย โซนเครือข่ายภูผาหม่น,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า นำโดย รองจำนงค์ เตชะรัตนพัฒน์ เลขาอนุชา สิรินภาวงศ์ และรองปลัดทรงกลด วังเสมอ นำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ร่วมด้วยผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย โซนเครือข่ายภูผาหม่น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ หมู่ที่ 19, หมู่ที่ 23, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 20, หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 14

21 มิถุนายน 2566

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่ที่ 9,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า สนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควัน น้ำยา และน้ำมันเพื่อใล้พ่นยุงลายควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่ที่ 9 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13-19 มิถุนายน 2566

13 มิถุนายน 2566

รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โซนเครือข่ายภูชี้ฟ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ร่วมกับผู้นำ , อบต. , อสม.  , ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกันรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ โซนเครือข่ายภูชี้ฟ้า 

07 มิถุนายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

31 พฤษภาคม 2566

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
30 พฤษภาคม 2566

ฉีดวัคซีน สุนัข และแมวตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,600 ชุดๆ ละ 35 บาท ให้ 25 หมู่บ้านในเขตบริการ และมีวิทยากรอบรมและสาธิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

18 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญกรอกแบบสำรวจข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลายตำบลตับเต่า ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ขอเชิญกรอกแบบสำรวจข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลายตำบลตับเต่า ประจำปี 2566 

สำรวจลูกน้ำยุงลายตำบลตับเต่า (google.com) 

 

 

15 พฤษภาคม 2566

อบรมโครงการโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการอบรมโครงการโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ของประชาชนทุกกลุ่มอายุในตำบลตับเต่า และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนตำบลตับเต่า ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก มีผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 100 คน ในวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า โดยมีวิทยากรอบรม ดังนี้ 1.นายชาตรี สุทธะมงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเทิง 2.นายธีระพล เลิศสงคราม ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ

02 พฤษภาคม 2566

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า นำโดยนายกเอกชัย หาญสุวรรณชัย เลขาอนุชา สิรินภาวงศ์ และเจ้าหน้าที่ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 10  เมษายน 2566 ณ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

10 เมษายน 2566

จดหมายข่าว,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

จดหมายข่าวรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

31 มีนาคม 2566

แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
09 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (100 รายการ)

{{--cookie zone--}}