ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
3,221
เดือนที่แล้ว
1,859
ปีนี้
3,221
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
95,382
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206


นายทรงกลด วังเสมอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นางณัฐชยา แสงเขียว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวสุพรรณี นันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางสาวสุกัญญา เครือเถาว์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นายคณะรัฐ รัตนพรพันธ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นายธวัชชัย ศรีท้าว
นิติกร ปฏิบัติการ


นายณรงค์ฤทธิ์ ปวงคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางกชนิภา ทิพย์อุทัย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสาวภทรพร ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน


นางสาวกมลวรรณ รัตนวิริยาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นายอธิบดี จินะ
เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน


นางสาวกรรณิกา ไชยยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเล็ก แก้วตา
คนสวน


นางคำใบ ธรรมธิ
แม่บ้าน


นางเจียมจิตร ขัดสุทะ
แม่บ้าน


นายนฤเบศ สุดใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเจตนิพัทธ์ แผ่นดาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ