ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,115
เดือนที่แล้ว
2,795
ปีนี้
22,169
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
114,330
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191


นางรัตน์อริยาภา เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าที่ร้อยตรีหญิงอคิราห์ คำดี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางอุดร ฟังเร็ว
ครู ชำนาญการ


นางอารี ชอบจิต
ครู ชำนาญการ


นางหทัยทิพย์ จินะ
ครู ชำนาญการ


นางยุรี บุญธิดา
ครู ชำนาญการ


นางรักษ์ หินจันทร์
ครู ชำนาญการ


นางสาวโชติรส ดวงแก้ว
ครู ชำนาญการ


นางสาวพิทยา ยองเพชร
ครู ชำนาญการ


นางปราณี ธิโนชัย
ครู ชำนาญการ


นางสาวปิโยรส สมบูรณ์
ครู ชำนาญการ


นางทิวาพร บุญมา
ครู


นางนริศรา สวยงาม
ครู


นางสาวพิมพ์ผกา แผ่นทอง
ครู


นางสาวธนนันท์ วงศ์นภาไพศาล
ครู


นางณัฐทินี พุทธจันทร์
ครู


นางวลีพรรณ เลิศสงคราม
ผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา คำภีระ
ผู้ดูแลเด็ก


นางปิยพร บุตรสน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัตนา หินจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปาริชาติ ไชยมงคล
ผู้ดูแลเด็ก


นางยุพิน อยู่ยอด
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนันธิดา วิศรุตเวศศิน
ผู้ดูแลเด็ก


นางวันวิสา เรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุภาทิพย์ ยอดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางพัชริดา ราชลี
คนงาน


นางสาวมาลี เปียงต๋อ
คนงาน


นางสาวศศิพิมพ์ ศรีพงษ์สานต์
คนงาน


นางสาวศิริพร บุญทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสนธยา โอบอ้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางพิมพ์ชนก สุธีวิระโชค
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวรัชนีวรรณ เชื่อมสกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนงค์ลักษ์ เกสรกติกา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวมาลี ธนสุภัควงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกัณฐมณี ธิโนชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวเปรมวราภรณ์ รู้พอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


{{--cookie zone--}}