ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
3,221
เดือนที่แล้ว
1,859
ปีนี้
3,221
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
95,382
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206


1
กีฬาผู้สูงอายุ 66,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
27 ธันวาคม 2565

วันที่25 พฤศจิกายน2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่4 ณ บ้านขุนห้วยไคร้ ม.14 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันที่25 พฤศจิกายน2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่4 ณ บ้านขุนห้วยไคร้ ม.14 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

28 พฤศจิกายน 2565

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อยภูชี้ฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อยภูชี้ฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

14 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายวันที่ 21 ตุลาคม 2565

21 ตุลาคม 2565

ฝึกอบรม อปพร.,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ฝึกอบรม อปพร. วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖

06 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี Smart Woman,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

31 สิงหาคม 2565

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ พืชผักสวนครัว และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
วันที่ 12 ส.ค.65 องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าร่วมกับอำเภอเทิงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
12 สิงหาคม 2565

โครงการปล่อยปลาแหล่งน้ำสาธารณะตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

โครงการปล่อยปลาแหล่งน้ำสาธารณะตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2565 เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

14 มิถุนายน 2565

โครงการอาวุโสโอเค ครั้งที่1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันที่31 พฤษภาคม 2565 อบต.ตับเต่า จัดโครงการอาวุโสโอเคตำบลตับเต่า ประจำปี2565 ครั้งที่1/2565 โดยมีนายนพดล ธะนะคำมา รองนายก อบต.ตับเต่า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

31 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. อบต.ตับเต่าร่วมกิจกรรมตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสุดา พัชรสุชาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โดยมีนายเอกชัย หาญสุวรรณชัย นายกอบต.ตับต่า เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
27 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อบต.ตับเต่า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ต.ตับเต่า ประจำปี2565 โดยมีนายเอกชัย หาญสุวรรณชัย นายก อบต.ตับเต่า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

24 พฤษภาคม 2565

สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 น. อบต.ตับเต่า เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ อ.เทิง ประจำปี2565

17 พฤษภาคม 2565

พิธีสรงน้ำพระธาตุปู่เต้า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันที่ 15พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00น. อบต.ตับเต่าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุปู่เต้า ณ วัดพระธาตุปู่เต้า บ้านธาตุ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

17 พฤษภาคม 2565

ศึกษาดูงานดอยอินทรีย์,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อบต.ตับเต่า จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลตับเต่า ปี65 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชาดอยอินทรีย์เชียงราย ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย และสวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

11 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (87 รายการ)