ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,507
เดือนที่แล้ว
1,953
ปีนี้
12,983
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
105,144
ไอพี ของคุณ
34.204.166.236

นายหาญศักดิ์ ตั้งมั่งมีศรีสุข
ประธานสภาตำบลตับเต่า


นายสุรพล วงศ์นภาไพศาล
รองประธานสภาตำบลตับเต่า


นางสาวปริยาภรณ์ วรรณสอน
เลขานุการสภาตำบลตับเต่า


นายอุดม จันตะขัด
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 1


นายณัฐวุฒิ แก้วบุญเรือง
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 2


นายจำนงค์ ปัญญะติ
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 3


นายบรรจบ ช่างปัด
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 4


นายสุจินดาชัย สุ่มสุวรรณ
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 5


นายศราวุฒิ ก่อเกิด
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 6


นางสาวดานิสา ตะติโชติพันธุ์
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 7


นายองอาจ นันต๊ะภาลัย
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 8


นายธงชัย แซ่หาญ
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 9


นางนันทิดา ญาติวานิชรุ่งเรือง
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 10


นายธัญธเรศ ฟ้าศิริมงคล
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 11


นายวื่อ แซ่ลี
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 12


นางสาวจงรักษ์ ขรรค์ชัย
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 13


นายสุริยา จันทร์ยอดมณี
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 14


นายสันติ ฉั่วตระกูล
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 16


นายสุริยา ศิริสุขสกุล
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 17


นายเชียร บุญมา
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 18


นายอรัญ อรรถพลภูษิต
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 20


นายเอกชัย ไกรศิริเลิศธนกุล
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 21


นางปราณี เรืองกิจการ
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 22


นายชุมพล แซ่หาญ
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 23


นายพงษ์พนา ฉัตรนภาลัย
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 24


นายบี แซ่ท่อ
สมาชิกสภาตำบลตับเต่า หมู่ที่ 25


{{--cookie zone--}}