ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
405
เดือนที่แล้ว
2,920
ปีนี้
29,411
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
121,572
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197


ลำดับรายการวันที่
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
2ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
3การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
4แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานท้องถิ่น1 ต.ค. 2564
5การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ต.ค. 2564
6การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า1 ต.ค. 2564
7การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร1 ต.ค. 2564
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ต.ค. 2564
9การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร1 ต.ค. 2564
10การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256426 เม.ย. 2564
11หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256626 เม.ย. 2564
12ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256426 เม.ย. 2564
13แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564- 25661 ต.ค. 2563

1

{{--cookie zone--}}