ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
405
เดือนที่แล้ว
2,920
ปีนี้
29,411
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
121,572
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197


ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

ความเป็นมา

          ตำบลตับเต่า เดิมเป็นชื่อของต้นไม้ชื่อว่า “ต้นตับเต่า” ซึ่งมีอยู่มากในขณะนั้น แต่ในปัจจุบันต้นไม้ชนิดนี้ได้สูญพันธ์ไปแล้ว ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อของต้นไม้

 

สภาพทั่วไปและภูมิประเทศ

     ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อยู่ห่างจากอำเภอเทิง ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 14 กิโลเมตร จัดตั้ง อปท.

     เมื่อ พ.ศ. 2538 ระยะห่างจากจังหวัดเชียงราย 78 กิโลเมตร
อาณาเขตดังนี้

    

      ทิศเหนือ ติดต่อตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากรอยต่อจุดแบ่งเขตระหว่างอำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น และอำเภอขุนตาลบริเวณพิกัด P B 409979 ไปทางทิศตะวันออก ตามสันเขา ไปสิ้นสุดที่สันดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเขตแบ่งประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณพิกัด P B 514935 รวมระยะทางด้วยทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร

      ทิศตะวันออก ติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

      ทิศใต้ ติดต่อตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่ม
ต้นจากบริเวณพิกัด P B 477826 ไปตามสันเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงยอดดอยผาหม่น
บริเวณพิกัด P B 443795 ไปทางทิศตะวันตก ถึงยอดเนินบริเวณพิกัด P B 425789 ผ่านถนนสายบ้านนาหนุนบ้านขุนห้วยไคร้ ถึงเนินกิ่วไร่

บริเวณพิกัด P B 420802 ถึงยอดดอยป่าปิน
บริเวณพิกัด P B 410798 ตามสันเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงดอยเอียด
บริเวณพิกัด P B 401790 ถึงยอดดอยเอียด
บริเวณพิกัด P B 392789 ถึงต้นน้ำละห้วยโป่ง บรรจบลำน้ำหงาว สิ้นสุดบริเวณพิกัด P B 353796
ผ่านถนนสายบ้านป่าบงปางค่า บริเวณพิกัด P B 352798 ผ่านทุ่นนาตามหลักเขตคอนกรีต ถึง ลำห้วยต่อค่า
บริเวณพิกัด P B 355803 ไปทางต้นน้ำลำห้วยต่อคา ถึงสันเขา
บริเวณพิกัด P B 316821 ไปสิ้นสุดที่ยอดดอยไคร้
บริเวณพิกัด P B 319852 รวม ระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร

 

      ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากยอด ดอยไคร้บริเวณพิกัด P B 319852 ไปทางทิศเหนือตามสันดอยยาวสิ้นสุดที่จุดแบ่งเขต 3 อำเภอ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอเวียงแก่น
บริเวณพิกัด P B 409979 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร

{{--cookie zone--}}